afbeelding 1

De Cijfers:

  • Meer dan de helft van kinderen tussen 6 en 18 jaar wordt op school gepest.
  • Een op de 3 wordt regelmatig gepest.
  • Een op de 10 lijdt onder het pestgedrag.
  • Bijna de helft van de gepeste kinderen vertelt het aan de leerkracht.
  • Van de leerkrachten van het basisonderwijs grijpt 80% niet in.
  • Van de leerkrachten van het voortgezet onderwijs grijpt 98% niet in.
  • Van de gepeste kinderen vertelt 64% dit niet aan de ouders.

(bron: ’Pesten’ – Trix van Dugteren)
Destijds toen ik begon met lesgeven in zelfverdediging had ik het idee dat pesten iets was wat er nu eenmaal bij hoorde. Ik dacht er nonchalant over. Dit kwam omdat ik het zelf niet had meegemaakt.
Maar ik kreeg te maken met verdriet en onmacht van kinderen en de ouders/verzorgers, die met deze problematiek te maken hadden. Ik begreep dat het een serieus probleem was en wilde mezelf inzetten om dit probleem op te lossen.

Ik kreeg ineens ook zelf te maken met pesten, want mijn dochter werd op de basisschool gepest. Ik liep er tegen aan dat het moeilijk is om in te grijpen.
Ik nam contact op met de moeder van het kind dat mijn dochter pestte reageerde zij afwijzend en ontkende dat haar kind pestte. De leerkrachten zeiden er alles aan te doen maar zo te zien en te merken aan mijn dochter was dat niet zo.
Als ouder voel je je dan machteloos en boos. Uiteindelijk heb ik mijn kind van school afgehaald en haar naar een andere school laten gaan. Dit was gelukkig een goede keuze en zij heeft nog ruim 2 jaar een fijne tijd op de basisschool gehad. Toch was deze ingreep niet nodig geweest wanneer alle partijen hadden geweten hoe met het pesten om te gaan.


Een definitie van pesten is; het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door een of meerdere personen van een of meer personen, die niet (meer) in staat zijn zichzelf te verdedigen.

En wat betekent dat in de praktijk?

Iemand belachelijk maken of uitschelden, lastig vallen of schoppen of slaan. Ook negatieve opmerkingen over uiterlijk, kleding, gedrag of familie vallen eronder. Of bedreigen, chanteren of bewust buitensluiten. En dat meestal niet eenmalig maar regelmatig of soms zelfs continu, door één of verschillende personen of door een groepje. Dit is een verschil met plagen

Plagen is een grapje, pesten is nooit grappig………………….

Wanneer iemand gepest wordt kan dit lijden tot schade. Iemand voelt zich onzeker en angstig. Het verdriet en de onmacht kan zelfs zo erg zijn dat iemand hier zijn/haar leven lang last van houdt. Er zijn ook mensen, die zo erg gepest werden dat zij niet meer wilden leven. En dat is natuurlijk verschrikkelijk.

De cursus ‘Omgaan met pesten’ geef ik een aantal jaar en steeds weer met succes.
Je ziet de houding van de kinderen veranderen en hun zelfvertrouwen groeien. Aan het eind van de training weten ze hoe te reageren op pesten en dat is heel fijn om te zien. Ze kunnen het leven beter aan dan voorheen; ze zijn weerbaarder geworden!