www.bwz.nl
Beroepsvereniging voor erkende docenten weerbaarheid.

www.srdg.nl
Stichting register docent gevaarsbeheersing.
Informatie over trainingingen m.b.t. gevaarsbeheersing voor bedrijven.

www.actiepuntzeeland.nl

www.weerbaarheid.nu
www.movisie.nl

Website van Movisie (voorheen Transact) met veel algemene informatie over weerbaarheid.

www.bwz.nu
Site van de Beroepsvereniging Weerbaarheid en Zelfverdediging met informatie over en voor
erkende docenten en opleidingen.

www.komopvoorjezelf.nl
Website van het programma ‘Kom op voor jezelf' (een variant op het Marietje Kessels Project)
zoals deze in Utrecht wordt uitgevoerd.

www.rotsenwater.nl
Rots en Water is een oorspronkelijk voor jongens ontwikkelde psychofysieke training.

pesten.startpagina.nl
Startpagina over pesten.

www.weerbaar.info
Informatiepakket sociale weerbaarheid voor kinderen. Met het materiaal kunnen scholen en
hulpverlenende instanties een cursus weerbaarheid geven aan hun eigen doelgroep.

www.pestweb.nl
Alles over pesten op school.

www.begrensdeliefde.nl
Op deze site vindt u een databank met materialen over seksualiteit en de preventie, signalering en
behandeling van seksueel geweld bij mensen met een beperking.

www.lover-boys.nl
www.bewareofloverboys.nl

Beide websites bevatten informatie over de preventie en aanpak van de loverboy-problematiek.

www.ziltebriesvlissingen.nl
Bed & Breakfast de Zilte Bries in Vlissingen.